Vabljeni na skupni usposabljanji s področja kakovosti

Organiziramo usposabljanji za partnerje VDA 6.5 – presoja proizvoda ter Automotive Core Tools for Process and System Auditors

Po daljšem premoru smo izvedli skupno usposabljanje

Udeležili smo se dogodka Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklad Republike Slovenije