Izvedli smo prvo izmed desetih skupnih predavanj s področja digitalizacije in avtomatizacije

Predavanje prof dr. Simone Šarotar Žižek in prof. dr. Zlatka Nedelka na temo digitalizacije podjetij

Začasno ustavljeno izvajanje skupnih usposabljanj

Vse sodelujoče partnerje obveščamo, da do nadaljnjega zaradi izrednih razmer v državi, ki so posledica širjenja virusa COVID-19, načrtovana usposabljanja v okviru skupnih usposabljanj ne bodo potekala.

Prosimo vas, da poskrbite za svoje zdravje in zdravje ljudi okoli vas ter spoštujete ukrepe, ki jih določa Vlada Republike Slovenije. Za podrobnejše informacije spremljajte objave Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja.

Več o programu v prispevku Nov program s poudarkom na digitalizaciji in avtomatizaciji.

Razvoj tehnologije že od nekdaj predstavlja pomemben del
človekovega napredka. Tudi v Sloveniji je področje digitalizacije gospodarstva
in delovnih mest ključnega pomena za razvoj našega gospodarstva in družbe. Z
digitalizacijo lahko zagotovimo boljše delovne pogoje, večjo dodano vrednost,
večjo fleksibilnost ter nadgradnjo kompetenc podjetij in zaposlenih. Le-to je
mogoče doseči le ob sodelovanju in povezovanju celotnega gospodarstva ter
digitalizaciji naklonjenega nacionalnega in evropskega okolja.

Digitalizacija podjetjem omogoča izboljšavo načina
primerjave, analize in ukrepanja na podlagi podatkov. Omogočeno je boljše
medsebojno povezovanje in sodelovanje ter racionalizirana in učinkovitejša
dobavna veriga na področju oskrbe. Na področju avtomobilske industrije
digitalizacija prinaša predvsem večjo produktivnost, fleksibilnost ter bolj
individualizirane rešitve in storitve za kupca. V logistiki lahko manjšim
podjetjem omogoči večji doseg in konkurenčnost v posameznem sektorju.

Napredek v odnosu med človekom in avtomatiziranimi procesi,
ko se vedno pogosteje zanašamo ne samo na avtomatizacijo, ampak tudi
robotizacijo za izvedbo dela, morajo podjetja sprejeti ta napredek, da bodo
lahko stopila v korak s konkurenčnimi podjetji v panogi.

Velik poudarek na digitalizaciji zato dajemo v novem
programu Strokovnjak za uvajanje in vodenje projektov s področja digitalizacije
in avtomatizacije proizvodnih procesov.