Organiziramo usposabljanji za partnerje VDA 6.5 – presoja proizvoda ter Automotive Core Tools for Process and System Auditors

Po daljšem premoru smo izvedli skupno usposabljanje

Izvedli smo skupno usposabljanje na temo digitalne transformacije

Vabljeni na on-line skupno usposabljanje

24 ključnih kazalnikov uspešnosti – izvedba usposabljanja v okviru novega programa Strokovnjak za digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov

Na daljavo smo izvedli skupno usposabljanje Avtomatizacija proizvodnih procesov (od senzorja do MES-a)