Kompetenčni centri za razvoj kadrov: Spodbujanje digitalne rasti podjetja

V sodelovanju s kompetenčnim centrom KOC HRANA 2 je projektna pisarna KOC MAT 2.0 v ponedeljek, 23. 5. 2022, organizirala skupni dogodek ob izteku projekta z naslovom Kompetenčni centri za razvoj kadrov: Spodbujanje digitalne rasti podjetja.

Na dogodku so bili predstavljeni rezultati obeh kompetenčnih centrov, primeri dobre prakse skupine Kovis, podjetja Qlector ter podjetja Panorganix. Udeležencem se je predstavilo Digitalno stičišče Slovenije, predvsem možnosti finančnih spodbud ter podpora malim in srednjim podjetjem.

Kako v podjetju na sodelavcem prijazen način uvajati spremembe sta predstavila predavatelja iz podjetij  Switch to eleven in PDI Vision.

Za sodelovanje se zahvaljujemo vsem predavateljem in udeležencem dogodka.