Otvoritev Digitalnega središča Slovenije

Ena ključnih nalog Slovenije v času predsedovanja Evropski uniji bo “Odpornost in okrevanje Evropske unije, strateško avtonomna Unija”.  Prednostna naloga Slovenije v drugi polovici leta 2021 bo krepitev odpornosti Evropske unije na krize, z izzivi strateške avtonomije Evropske unije ter okrevanje evropskega gospodarstva, ki bi naj temeljilo na digitalnem in zelenem prehodu.

Digitalno središče Slovenije bo delovalo pod okriljem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, javne agencije SPIRIT Slovenija in Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije.

Vključena podjetja bodo imela možnost predstaviti svoje ideje in rešitve v ljubljanskem BTC Cityju in v virtualnem okolju.

Digitalno središče Slovenije

Podjetja lahko sodelujejo na več načinov:

  • Razstavni/predstavitveni del

Razstavne oziroma reprezentativne površine bodo omogočale prikaze rešitev/prototipov/produktov/storitev s področja naprednih tehnologij in bodo v samem središču dogajanja in zbiranja (mednarodne) poslovne javnosti, stroke, državnih institucij in druge zainteresirane javnosti.

  • Poslovni del

Namenjen bo strokovni, poslovni in gospodarski javnosti ter vključeval predstavitve podjetij/držav, povezovalne in mrežniške dogodke, okrogle mize, delavnice, B2B sestanke, povezovalna srečanja podjetij s start-up podjetji in druge dogodke poslovne narave.

Vsebinski del:

  • Razvojni del

V sklopu digitalnega središča bo oblikovan prostor za razvoj inovativnih idej in rešitev s področja razvoja družbe 5.0, robotike, energetike, mobilnosti, okoljskih tehnologij, digitalizacije, kreativne industrije in naprednih tehnologij ter njihove uporabnosti.

  • Strokovni in vsebinski del

Program s priznanimi strokovnjaki s posameznih področij bo omogočil vpogled v svet prihajajočih naprednih tehnologij ter predstavitev njihove uporabnosti in grajenje pametne prihodnosti, v kateri tehnologija ljudem bogati življenje. Program bo zajemal predstavitev umetne inteligence, industrije 4.0, 5G in kibernetske varnosti, trajnostno družbo in gospodarstvo, pametna mesta in skupnosti ter digitalno preobrazbo.

  • Izobraževanja za širšo javnost

Za širšo javnost bodo organizirana številna izobraževanja in delavnice – za podjetja, institucije, nevladni sektor, zaposlene, iskalce zaposlitve, mladostnike in otroke. Vsebine bodo usmerjene v pridobivanje znanja s področja novih tehnologij in krepitev digitalnih kompetenc.

Podrobnejše informacije o možnostih sodelovanja in razstavljanja najdete na tej povezavi.