Povračila za izvedbo E-usposabljanj

Z veseljem vas obveščamo, da so na podlagi prenovljenih navodil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za izvajanje projekta KOC 3.0 poleg e-usposabljanj s področja digitalnih kompetenc upravičena tudi vsa ostala e-usposabljanja. To pomeni, da so upravičena ostala e-usposabljanja, ki bodo napovedana oziroma izvedena od 31. 3. 2020 dalje. Še vedno velja, da so e-usposabljanja upravičena, če ni možna izvedba usposabljanja osebno na lokaciji.

E-usposabljanja morajo prav tako biti napovedana v ISS kot ostala usposabljanja in so upravičena po potrditvi s strani sklada. Za e-usposabljanja veljajo enaka pravila kot za običajna usposabljanja, to je trajati morajo najmanj 4 pedagoške ure (skupaj), lahko pa trajajo dvakrat po 2 uri in podobno.

Pri e-usposabljanjih je potrebno dodatno priložiti obrazložitev, zakaj je bilo izbrano e-usposabljanje namesto fizičnega, vabilo s programom usposabljanja z obvezno navedbo ur in datumom izvedbe, dokazilo o registraciji storitve prek spletne strani/portala, izpis prijavljenih oseb, posnetek zaslona poteka usposabljanja.

Ker so izobraževanja in usposabljanja pomemben element razvoja kadrov, se veselimo, da bomo kljub trenutnim neugodnim razmeram lahko nadaljevali z izvajanjem našega skupnega projekta.