Predstavitev projekta KOC MAT 2.0 na Gospodarski zbornici Slovenije

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti oziroma na kratko SRIP MATPRO odlikujejo plodne povezave med podjetji in institucijami znanja, kar se odraža tudi v razvojno-raziskovalnih projektih. V sklopu predstavitev novih dognanj, novih tehnologij, novih pristopov, pod skupnim naslovom »Širimo obzorja«, so na Gospodarski zbornici Slovenije predstavili projekta, ki sta primera izjemno uspešnega tovrstnega sodelovanja (ČMRLJ in MARTIN), predstavljen pa je bil tudi kompetenčni center, ki je namenjen dvigu ključnih kompetenc zaposlenih (KOC MAT 2.0). Predstavila ga je vodja projektne pisarne Urška Kukovič Rajšp. Posnetek predstavitve projekta KOC MAT 2.0 si lahko ogledate na tej povezavi od 50:35.