Priprava digitalne strategije in akcijskega načrta digitalne transformacije

Podjetje Siemens je v sredo, 7. 10. 2020, izvedlo skupno usposabljanje preko platforme MS Teams, s katerim smo partnerjem in zunanjim zainteresiranim ponudili možnost pridobiti informacije o digitalni transformaciji iz prve roke.

Usposabljanje je bilo izvedeno v treh delih – v prvem delu je Rodrigo Dal Bello Morasco, višji svetovalec za digitalizacijo iz skupine Siemens, razčistil z osnovnimi termini na področju digitalizacije in s tem priprave strategije.

Priprava akcijskega načrta

Osnova za uvedbo digitalizacije je priprava akcijskega načrta, v katerem določimo – kaj, kdo, do kdaj, vire in komunikacijo. Ves čas usposabljanja so nas predavatelji opominjali, da je najpomembnejši del digitalne transformacije prav komunikacija – če informacije med deležniki ne tečejo, lahko hitro pride do zastoja transformacije. Zelo pomembno je, da ima podjetje izdelano vizijo, strategijo, določene ključne kazalnike uspešnosti ter načrt izvedbe transformacije.

Ob uvedbi strategije je potrebno predvsem misliti na stranke, katerim želimo ponuditi boljši produkt v krajšem času in z nižjimi stroški. Na drugi strani moramo ločiti med nasprotniki in partnerji, ki nam pri procesu lahko pomagajo. Potrebno je zastaviti celotno platformo, ne pa se omejevati le na izdelke. Težavo lahko predstavlja tudi poplava podatkov, kateri smo podvrženi v zadnjih letih. Ne pomanjkanje, temveč prevelika količina podatkov in neučinkovita selekcija le-teh, so lahko ovira na naši poti.

Hitro preizkušanje inovacij

Osredotočiti se je potrebno na hitro in učinkovito preizkušanje inovacij, kjer sedaj porabimo preveč časa. Vrednote podjetja prilagajajmo in jih ne fiksirajmo na določeno industrijo za več desetletij vnaprej. Velik pomen ima še kulture podjetja – zaposleni morajo razumeti, da je digitalizacija sprememba na bolje, zato je pomembno vsakodnevno obveščanje o načrtih in novih tehnologijah.

Koraki digitalne transformacije

V drugem delu nas je Carlos Filipe Paula Lima, višji svetovalec za digitalizacijo iz skupine Siemens, popeljal skozi postopke, korake digitalne transformacije in nevarnosti, ki jih lahko srečamo na poti digitalne transformacije. Slaba polovica podjetij, ki se želi lotiti digitalne transformacije, ne ve, kje proces pričeti in več kot polovica podjetij ne doseže svojih ciljev zaradi napačnih investicij in korakov.

Digitalizacija in razvoj kompetenc

Za izvedbo digitalne transformacije je potreben tudi ustrezen razvoj kompetenc in znanj na različnih področjih. Potrebna je povezava z vrha navzdol in obratno, za kar je osnova dobra komunikacija. S strani vodstva podjetja je pomemben celosten pogled na podjetje in procese v njem, njegovo strategijo ter znanja o trgu in globalnih trendih. Z druge strani pa dobimo vpogled v operativo, ključne kazalnike uspešnosti ter znanje o praktičnih težavah in tehnologijah v procesih. Povezati je potrebno utečene postopke in načine dela (vzdrževanje, mentorstvo, učenje, planiranje proizvodnje, shranjevanje podatkov energetski management in podobno) z novimi načini dela (analitika, oblačne storitve, digitalni dvojčki, navidezna resničnost, varnost podatkov, avtonomni sistemi in podobno).

4 ključna vprašanja

-Zakaj uvajati spremembe?

-Kje pričeti?

-Kako?

-Kdaj?

Katero pot bomo izbrali, je odvisno od različnih dejavnikov – panoge, načina dela v podjetju, potreb ter zrelosti podjetja za digitalno transformacijo.

Koraki digitalne transformacije; Foto: Projektna pisarna
Koraki digitalne transformacije; Foto: Projektna pisarna

Običajno svetovanje za uvedbo digitalne transformacije traja približno 1 mesec in zajema naslednje korake:

Prilagoditev strategij

Horizontalna in vertikalna integracija

Boleče točke in prioretizacija projektov

Načrtovanje projekta in ocena zrelosti

Izbira modulov

Razvoj modulov

Končno poročilo in predstavitev

Implementacija

Celoten proces se izpelje najprej preko delavnice za digitalizacijo ter projektnega svetovanja o digitalizaciji.

Primer iz prakse

Ob koncu usposabljanja je Rok Koren, področni vodja prodaje iz skupine Siemens, predstavil primer dobre prakse – Steklarno Hrastnik, ki je v navezi s podjetjem Siemens pričela z digitalno transformacijo proizvodnje. Pomemben faktor njihove digitalne transformacije je bila visoka motivacija sodelujočih ter hitri roki odločanja. V transformaciji je v ožjem timu sodelovalo 25 zaposlenih. Njihov naslednji korak bo vpeljava operacionalne tehnologije (OT) za povezavo strojev.