Sestanek partnerjev projekta KOC MAT 2.0

Z namenom predstavitve nadaljnjih aktivnosti in finančnega načrta za leto 2021 je projektna pisarna 29. 1. 2021 ob 10. uri organizirala srečanje partnerjev KOC MAT 2.0. Vodja pisarne Urška Kukovič Rajšp je predstavila finančno realizacijo za leto 2020 ter pojasnila predlog prerazporeditev sredstev med partnerji, do katere je prišlo zaradi neenakomerne porabe sredstev. Partnerji so bili pozvani k pisni potrditvi načrtovanih sprememb finančnega načrta. V nadaljevanju je predstavila aktivnosti na področju skupnih usposabljanj, ki bodo še vedno prednostno namenjena digitalizaciji in avtomatizaciji procesov.

Ob koncu so bili k besedi povabljeni še partnerji projekta, ki so podali pozitivne komentarje na sam projekt ter delovanje projektne pisarne.