Skupno usposabljanje Avtomatizacija proizvodnih procesov (od senzorja do MES-a)

V sredo, 3. 6. 2020, so predavatelji  Andrej Brečko, Andrej Lazovič, Toni Zupančič, Jernej Culetto in moderator Rok Koren izvedli skupno usposabljanje iz sklopa usposabljanj Strokovnjak za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov Avtomatizacija proizvodnih procesov (od senzorja do MES-a). Zaradi trenutne epidemiološke situacije je bilo usposabljanje izvedeno preko platforme MS Teams. Udeleženci so na predavanju gradili kompetence uvajanje proizvodnih procesov s pametnimi orodji in sistemi (avtomatizacija in robotizacija procesov) ter uporaba naprednih programskih orodij in tehnologij.

Usposabljanje je zajemalo teoretično in praktično predstavitev krmilnikov. Le-te mora podjetje izbrati glede na vrsto proizvodnje, pri čemer jim lahko pomaga programska oprema TIA selection tool. Del usposabljanja je zajemal še preprečevanje poškodb  v proizvodnih procesih in tveganja, s katerimi se delodajalci vsakodnevno srečujejo. Predstavljeni so bili principi in uporaba tehnoloških objektov za nadzor hitrosti in pozicioniranje ter HMI in SCADA sistemi za boljši nadzor nad podatki, informacijami, energetskim managementom, diagnostiko in komunikacijo.

Na podlagi ankete, izvedene ob zaključku usposabljanja, ugotavljamo, da so udeleženci večinoma dobili znanja, ki jim bodo koristila pri uvajanju avtomatizacije v proizvodne procese ter da večinoma že imajo ekipo, ki skrbi za avtomatizacijo, večinoma pa na tem področju še niso vpeljali standardov za strojno in programsko opremo.