Skupno usposabljanje Digitalizacija in zagotavljanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov

V četrtek, 28. 5. 2020, so predavatelji Andrej Lazovič, Aljoša Doberšek in Rok Koren izvedli skupno usposabljanje iz sklopa usposabljanj Strokovnjak za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov Digitalizacija in zagotavljanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je bilo usposabljanje izvedeno preko platforme MS Teams. Udeleženci so na predavanju gradili kompetence poznavanje uvedbe energetskega managementa v organizaciji ter digitalizacija poslovanja in informacijskih sistemov.

Usposabljanje je bilo usmerjeno v povečevanje energetske učinkovitosti s pomočjo energetskega managementa. Današnji izzivi v energetiki so usmerjeni predvsem v obvladovanje in nadziranje stroškov energentov, ki imajo velikokrat velik vpliv na ceno končnega produkta.

Udeležencem so bili predstavljeni različni načini merjenja pretokov (masni, volumni), katere merilnike učinkovitosti uporabiti za merjenje različnih snovi, napake, ki se pojavljajo na posameznih merilnikih ter dimenzioniranje elektromagnetnih merilnikov. Izveden je bil praktični prikaz meritev na elektromotorju.

Za učinkovitejše obvladovanje energentov je bila predstavljena aplikacija za izvajanje energetskega managementa.

Na podlagi ankete, izvedene ob zaključku usposabljanja, ugotavljamo, da so udeleženci večinoma dobili znanja, ki jim bodo koristila pri nadaljnji vpeljavi energetskega managementa ter da večina podjetij energetski management v različnem obsegu v praksi že izvaja.