Skupno usposabljanje Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje

V sredo, 13. 5. 2020, so predavatelji Matjaž Demšar, Primož Modrijan, Boštjan Virant in Rok Koren izvedli skupno usposabljanje iz sklopa usposabljanj Strokovnjak za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je bilo usposabljanje izvedeno preko platforme MS Teams. Udeleženci so na predavanju gradili kompetence zagotavljanja varnosti podatkov ter digitalizacije poslovanja in informacijskih sistemov.

Udeleženci so se že ob pričetku usposabljanja aktivno vključili v diskusijo ter izrazili svoja pričakovanja in interese, na katere so se predavatelji odzivali sproti ali tekom predavanja.

Predstavljena je bila primerjava informacijskega (IT) in industrijskega (OT) omrežja. Medtem ko prvega uporabljamo za prenos podatkov, je slednji namenjen krmiljenju in procesom proizvajanja.

Večina usposabljanja je bila usmerjena v infrastrukturo in upravljanje industrijskih omrežij ter njihovo varnost. Udeleženci so spoznali, da je ob vdorih v OT povzročena škoda finančno in časovno neprimerljivo višja od vložka v preventivo – v predhodno implementacijo varnostnih sistemov. Kot primer je bil predstavljen kibernetski napad na ukrajinsko električno omrežje, katerega posledice so po popolni zrušitvi sistema odpravljali dva tedna.

Ob uvedbi avtomatizacije in digitalizacije v proizvodne procese se pojavlja vse večja skrb za varnost. Če pri vdoru v informacijsko omrežje izgubimo podatke ali pride do zlorabe le-teh, so v industrijskem omrežju žrtve ne le stroji, ampak posledično tudi ljudje. Zato je toliko pomembneje, da podjetja svoja sredstva vlagajo ne le v digitalizacijo in avtomacijo, ampak tudi varnost proizvodnje.

Na podlagi ankete, izvedene in predstavljene ob zaključku predavanja, lahko sklepamo, da je velika večina udeležencev dobila ustrezne in koristne informacije za svoje nadaljnje aktivnosti na področju digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov.