So podjetja v Sloveniji ustrezno digitalizirana in pripravljena na novo industrijsko revolucijo?

Predavanje prof dr. Simone Šarotar Žižek in prof. dr. Zlatka Nedelka na temo digitalizacije podjetij

V Sloveniji velika večina ljudi, na žalost tudi veliko število odgovornih ljudi v podjetjih, meni, da digitalizacija poslovanja pomeni le brezpapirno poslovanje, ne zavedajo pa se, da je digitalizacija procesov in informacijskih sistemov veliko bolj kompleksen in obsežen pojem. Čas je, da tudi v Sloveniji na celotno stvar pogledamo malo širše in poizkusimo stopiti iz svojih okvirjev.

Zato smo v sklopu projekta KOC MAT 2.0 za partnerje organizirali skupno usposabljanje na temo »STROKOVNJAK ZA UVAJANJE IN VODENJE PROJEKTOV S PODROČJA DIGITALIZACIJE in AVTOMATIZACIJE PROIZVODNIH PROCESOV«. Skupno usposabljanje je sestavljeno iz desetih modulov. Drugi modul je bil namenjen vodjem podjetij, kako organizirati procese in kakšne so sodobne rešitve s področja upravljanja kot izhodišče za digitalizacijo. Predavatelja Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Simona Šarotar Žižek in prof. dr. Zlatko Nedelko, sta nam predstavila celovit pogled na digitalizacijo in nam razširila obzorja pomena digitalizacije.

Učinkovita digitalizacija poslovanja se prične graditi že v upravljalno-vodstvenem procesu, kar pomeni, da je nujno potrebno oblikovati dobro strategijo, kako se bo podjetje v prihodnosti digitaliziralo. Seveda se to zdi samoumevno, vendar smo ob ocenjevanju pripravljenosti podjetij ugotovili, da temu ni tako.

Udeleženci so v sklopu usposabljanja izpolnili vprašalnik Univerze v Warwicku, kjer smo ugotavljali pripravljenost podjetja na industrijo 4.0. Ugotovili smo, da težava podjetij pri uvajanju industrije 4.0 marsikje nastopi že pri sami strategiji. Podjetja se sicer zavedajo pomembnosti digitalizacije, vendar preveč pozornosti namenjajo povečanju učinkovitosti in izboljšanju poslovnega odločanja, kar pa ne drži za podjetja iz razvitih azijskih, evropskih in ameriških držav, kjer pozornost posvečajo predvsem preoblikovanju poslovnih procesov in poslovnih modelov, povečevanju inovativnosti in izboljševanju izkušenj strank.

Predavanje ni potekalo le na temo digitalizacije, ampak je digitalizacija le del industrije 4.0. Prav tako sta predavatelja podrobneje predstavila management digitalizacije, kako ustrezno oblikovati celovit vodstveni proces ter kakšni so ključni izzivi managementa v okviru organizacije podjetja. Del predavanja sta posvetila vitki proizvodnji, ki je temelj učinkovite digitalizacije procesov. Podrobneje sta opredelila faze digitalizacije podjetja, katere smo z vprašalnikom, ki je bil razdeljen med udeležence, preučili in tako na praktičnih primerih v usposabljanje vključenih podjetij ugotovili, kje se posamezno podjetje nahaja.

Po besedah udeležencev je bilo predavanje koristno in zanimivo, kar se je pokazalo tudi v medsebojnem sodelovanju udeležencev in njihovem aktivnemu vključevanju. V projektni pisarni tudi v prihodnje načrtujemo usposabljanja na temo digitalizacije procesov in proizvodnje 4.0. Prav tako pričakujemo, da se bodo vsi moduli usposabljanja »Strokovnjak za uvajanje in vodenje projektov s področja digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov« uspešno zaključili, kar bo udeleženim podjetjem nudilo dodano vrednost v prihodnjem poslovanju.

Kajti kot je dejal Benjamin Franklin: »Investiranje v znanje izplača najvišje obresti«