Partnerstvo SRIP MATPRO

Kompetenčni center za razvoj materialov KOC MAT 2.0 združuje podjetja v sklopu SRIP MATPRO, ki delujejo na treh področjih: kovinsko-predelovalna industrija, multikomponente in premazi ter IKT. Podjetja v partnerstvu skupaj zaposlujejo več kot 6.000 oseb in letno ustvarijo več kot 4,3 milijarde prihodkov (upoštevani so prihodki iz konsolidiranih bilanc za 2018) oz. 1 % slovenskega BDP ter so izrazito izvozno naravnana.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO) je bilo oblikovano leta 2017 na pobudo Strateškega sveta za metalurgijo, ki so ga leta 2013 ustanovila podjetja slovenske kovinske industrije.

Ključno za njegovo delovanje je krepitev že obstoječih in ustvarjanje novih partnerstev z medsebojnim povezovanjem, aktivnim sodelovanjem in vlaganjem v razvoj gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih institucij.

Več o partnerstvu SRIP MATPRO najdete na naslednji povezavi.