Udeležba na dogodku Naj novoletne zaobljube trajajo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v četrtek, 17. 12. 2020, organiziral dogodek Naj novoletne zaobljube trajajo, ki je bilo hkrati tudi skupno letno srečanje vseh kompetenčnih centrov.

Uvodoma nas je gospa Saša Einsiedler pospremila v novo leto, ki bo prav tako kot letošnje, polno sprememb in novih izzivov, s katerimi se bomo z njenimi nasveti lažje soočili.

V nadaljevanju programa so bili predstavljeni delovanje in dosežki projektov KOCinovatis, KOC HRANA 2, KOC IKT, KOC TOP in KOC MAT 2.0, katerega je zastopala vodja projektne pisarne, Urška Kukovič Rajšp.

Dobri rezultati v prvem letu delovanja

V dobrem letu smo skupaj s partnerji realizirali 1.525 vključitev od načrtovanih 2.000 ter v usposabljanja vključili 949 od 1.450 načrtovanih udeležencev. Skupno je bilo izvedenih 180 od 250 usposabljanj, kolikor jih nameravamo izvesti do izteka projekta (maja 2022).

Oblikovali smo novi program usposabljanja Strokovnjak za uvajanje in vodenje projektov s področja digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov, v okviru katerega smo do sedaj izvedli 8 modulov usposabljanj za nadgradnjo kompetenc digitalizacije.

Z uspešnim sodelovanjem si želimo nadaljevati tudi v prihodnjem letu, v katerem vsem partnerjem KOC MAT 2.0 želimo obilo zdravja in poslovnih uspehov.