Usposabljanje v času protikoronskih ukrepov

Z izboljšanjem epidemiološke situacije v Sloveniji so ponovno dovoljena usposabljanja v živo. Osebni stik predavatelja z udeleženci ter osebni stik med udeleženci je zagotovo velika prednost usposabljanj v živo pred usposabljanji na daljavo. Medsebojna komunikacija, mreženje in izmenjava izkušenj je po dosedanjih izkušnjah ob izvedbi usposabljanj na daljavo v veliki meri okrnjena.

Med usposabljanji je udeležencem zagotovljena zadostna medosebna razdalja, obvezna je uporaba mask in razkuževanje rok.

V organizaciji projektne pisarne sta bili v živo že izpeljani dve skupni usposabljanji na temo vodenja delovnih skupin v proizvodnji.

Želimo si, da do ponovnega poslabšanja epidemiološke situacije ne bi prišlo več, zato pozivamo vse partnerje k spoštovanju higienskih ukrepov.