Usposabljanje VDA 6.3

VDA 6.3

V Izobraževalnem centru Poslovne cone Impol je med 12. 10. 2021 in 15. 10. 2021 potekalo usposabljanje na temo kakovosti v avtomobilski industriji – VDA 6.3.

Usposabljanje je bilo namenjeno predstavitvi osnov za presojevalce procesov VDA 6.3 za celostno uporabo v avtomobilski industriji.

VDA 6.3 – presoja procesa, je učinkovit postopek za ocenjevanje procesov v zvezi z načrtovanjem in proizvodnjo izdelka.

Postopek vključuje splošne zahteve, metode, načela, shemo ocenjevanja in analizo tveganja. Namen usposabljanja je identifikacija tveganj v dobavni verigi ter zagotavljanje zanesljive ocene. Na usposabljanju je bil predstavljen tudi kodeks ravnanja za presojevalce procesov.

Usposabljanja so se udeležili zaposleni skupine Impol, katerih delo vključuje spremljanje in preverjanje kakovosti procesov.