Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje (OT – operational technology network)

V sredo, 13. maja 2020, bomo med 8:30 in 12:30 izvedli skupno usposabljanje novega programa usposabljanja Strokovnjak za uvajanje in vodenje projektov s področja digitalizacije in avtomatizacije proizvodnih procesov. Tokratna tema bo Zagotavljanje varnosti podatkov in zaščita pred vdori v stroje (OT – operational technology network). Vsebina usposabljanja:

  • Primerjava IT in OT omrežja
  • Infrastruktura OT omrežji
  • Industrial Security in upravljane z industrijskimi omrežji
  • Digitalni dvojčki – primeri uporabe digitalnih dvojčkov v praksi

Na usposabljanju bomo gradili kompetence zagotavljanja varnosti podatkov ter digitalizacije poslovanja in informacijskih sistemov. Usposabljanje bodo izvedli predavatelji Boštjan Virant, Primož Modrijan in Matjaž Demšar. Usposabljanje bo izvedeno preko spleta, natančnejša navodila bodo partnerji prejeli po elektronski pošti. Vse zainteresirane vabimo, da se nam pridružite v novem, digitaliziranem programu usposabljanj.